Trường Trung Học Phổ Thông Phong Phú
Thứ năm, 19/5/2022, 10:50
Lượt đọc: 14

Lễ Kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2022) và tuyên dương khen thưởng các tập thể - cá nhân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 2021 - 2022

Sáng ngày 19/5/2022 vừa qua, Trường THPT Phong Phú đã tổ chức “LỄ KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2022) VÀ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ - CÁ NHÂN TRONG VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2021-2022”.
Trong không khí trang nghiêm, tập thể nhà trường đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam. Người đã dành trọn cả cuộc đời vì dân, vì nước, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện mãi đi theo con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc. 

Chương trình Lễ kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) và tuyên dương khen thưởng các tập thể - cá nhân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2022 của Trường THPT Phong Phú gồm các nội dung:
1/ Chào cờ -Tuyên bố lí do - Giới thiệu đại biểu.
2/ Đọc diễn văn ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Bác.
3/ Chung kết phần thi văn nghệ tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác.  
4/ Thông qua quyết định và tổ chức khen thưởng tập thể - cá nhân tiên tiến học tập và làm theo Bác
5/ Khen thưởng Hội thi văn nghệ tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác.  
6/ Khen thưởng cá nhân đạt giải thể thao cấp Huyện
7/ Bế mạc.

Chương trình là dịp để mỗi tập thể, cá nhân trong nhà trường bày tỏ tình cảm; lòng biết ơn sâu sắc tới Bác Hồ kính yêu. Đây là dịp nhắc nhở mỗi cá nhân, tập thể ra sức thi đua, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy cao độ truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc… cùng nhau cố gắng tiếp tục tiến bước trên con đường dựng xây đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai các cường quốc năm châu như sinh thời Bác hằng mong muốn.

*HÌNH ẢNH BUỔI LỄ:

87