Trường THPT Phong Phú

Địa chỉ: Số 2 đường số 14B KĐC số 4, ấp 3, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM

Email: thptphongphu@hcm.edu.vn

Số điện thoại liên hệ: 028 225 08353

 

 

Trường Trung Học Phổ Thông Phong Phú

Số 2 đường số 14B, KĐC số 4, ấp 3, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM

Số điện thoại liên hệ: 028 225 08353 (Văn phòng)