Trường Trung Học Phổ Thông Phong Phú
Tổ Chuyên môn Toán - TinTổ Chuyên môn Vật lý - Công nghệ
Tổ Chuyên môn Hoá - Sinh - Công nghệTổ Chuyên môn Văn
Tổ Chuyên môn Anh - Sử - ĐịaTổ Chuyên môn GDQP - GDCD - TD

87