Trường Trung Học Phổ Thông Phong Phú
Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 1/10/2020
Lượt đọc: 41

THÔNG TƯ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số/Ký hiệu: Số: 26/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 28/6/2020
Ngày có hiệu lực: 28/6/2020
Người ký: KT Bộ trưởng: Thứ trưởng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: thong_tu_26_81020209.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164