Trường Trung Học Phổ Thông Phong Phú
Thứ tư, 24/2/2021, 9:32
Lượt đọc: 51

Về cho phép học sinh, sinh viên, học viên Thành phố quay lại Trường học tập từ ngày 01 tháng 03 năm 2021

Thực hiện theo công văn số 546/UBND-VX ngày 24 tháng 02 năm 2021 Trường THPT Phong Phú thông báo: Từ ngày 01/03/2021 Học sinh đi học trở lại bình thường theo TKB.

Thời khóa biểu áp dụng: Mã 33

Link Thời khóa biểu: https://tinyurl.com/TKB33

Lưu ý: HS phải thực hiện Khai báo Y tế, mang khẩu trang từ nhà đến trường và đo thân nhiệt trước khi vào trường.

Tin cùng chuyên mục

87