Trường Trung Học Phổ Thông Phong Phú
Thứ sáu, 1/1/2021, 10:11
Lượt đọc: 86

Thông báo về hình thức chuyển khoản học phí

Trường THPT Phong Phú xin thông báo đến quý PH về việc chuyển khoản học phí năm học 2020 - 2021

Một số thông tin lưu ý:

Tên tài khoản: TRƯỜNG THPT PHONG PHÚ

Số tài khoản: 115508

Ngân hàng Á Châu - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (ACB)

Khi chuyển khoản, Quý PH "Bắt buộc" phải ghi rõ các thông tin ở mục nội dung chuyển khoản như sau:

  1. Họ tên học sinh

  2. Lớp

  3. Ngày tháng năm sinh

  4. Lý do chuyển khoản (Học phí hoặc bán trú)

Ví dụ:

1. Nguyễn Văn A [khoảng trắng] 11B7 [khoảng trắng] 11/9/01 [khoảng trắng] HP T10

  2. Trần Văn B [khoảng trắng] 10C5 [khoảng trắng] 14/2/05 [khoảng trắng] BT+HP T12

 

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88