Trường Trung Học Phổ Thông Phong Phú
Thứ hai, 1/2/2021, 15:29
Lượt đọc: 47

Thông báo Khẩn: Theo CV số 324/UBND-VX ngày 01/02/2021 Về việc cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

Căn cứ chỉ thị 79/CT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 302/TTr-GDĐT-VP ngày 01 tháng 02 năm 2021;

Thực hiện theo công văn số 324/UBND-VX ngày 1/2/2021 THPT Phong Phú thông báo: Ngày 2/2 Học sinh được nghỉ học đến hết ngày 16/2/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Lưu ý: Học sinh tránh tụ tập nơi đông người, hạn chế đi du lịch và không đến nơi có vùng dịch.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88