Trường Trung Học Phổ Thông Phong Phú
Thứ tư, 26/1/2022, 15:14
Lượt đọc: 112

Lễ ra mắt lực lương tự vệ và ban chỉ huy quân sự trường THPT Phong Phú

Căn cư Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ;

Xét đề nghị của Trường THPT Phú Phú tại Tờ trình số 05/Ttr-PP ngày 15 tháng 6 năm 2021 và Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh tại Công văn số 03/BCH-TM ngày 04 tháng 01 năm 2022;

Theo đề nghị của Phòng Tham mưu tại Tờ trình số 05/TTr-TM  ngày 10 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ quyết định số 12/QĐ-BTL và quyết định số 1523/QĐ-BCH của Bộ Tư Lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Trường THPT Phong Phú tổ chức "Lể ra mắt lực lượng tự về và ban chỉ huy quân sự trường THPT Phong Phú" vào ngày 26/01/2022 với sự tham gia của các khách mời:

Về phía Đại diện Ban chỉ huy quân sự Huyện Bình Chánh

  Trung tá Phan Thanh Thuận - Phó chỉ huy trưởng - tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự Huyện Bình Chánh

  Thiếu tá Lê Nin Huy Phương - Trợ lý dân quân tự vệ xã Phong Phú

Về phía Đại diện Ban chỉ huy quân sự xã Phong Phú

  Đ/c Nguyễn Văn Thuận - Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Phong Phú

Về phía Đại diện Đảng ủy HĐND-UBND xã Phong Phú

  Đ/c Phạm Hùng Cường - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Phong Phú

Về phía nhà trường

  Đ/c Nguyễn Thị Minh Tâm - Bí thư chi bộ Hiệu trưởng nhà trường

  Đ/c Lê Viết Cang - Phó bí thư chi bộ Phó hiệu trưởng nhà trường

  Đ/c Phạm Văn Thiện - Phó hiệu trưởng nhà trường

  Cùng toàn thể CB-GV-CNV trường THPT Phong Phú

*Một số hình ảnh của buổi lễ:

 

Đ/c Lê Thị Hương thông qua chương trình buổi Lễ, giới thiệu đại biểu và tuyên bố lý do

Trung tá Phan Thanh Thuận

Thiếu tá Lê Nin Huy Phương

Đ/c Phạm Hùng Cường

Đ/c Nguyễn Văn Thuận

Thiếu tá Lê Nin Huy Phương đọc quyết định thành lập của Bộ Tư Lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tá Phan Thanh Thuận trao quyết định thành lập Ban chỉ huy quân sự trường THPT Phong Phú

cho Đ/c Nguyễn Thị Minh Tâm - Đại diện BCH Quân sự Trường

Trung tá Phan Thanh Thuận trao quyết định bổ nhiệm Ban chỉ huy quân sự trường THPT Phong Phú

Trao quyết định bổ nhiệm Trung Đội trưởng cho Đ/c Lê Nhật trường

Trao quyết định bổ nhiệm các Tiểu Đội trưởng

Trao tặng lẵng hoa từ Đảng ủy Ban CHQS Huyện Bình Chánh

Trao tặng lẵng hoa từ Đảng ủy HĐND-UBND Huyện Bình Chánh

Ban chỉ huy quân sự trường THPT Phong Phú

Tiểu đội 1 lực lượng dân quân tự vệ

Tiểu đội 2 lực lượng dân quân tự vệ

Tiểu đội 3 lực lượng dân quân tự vệ

Đ/c Lê Nhật Trường - Trung đội trưởng thay mặt cho chiến sĩ lực lượng tự vệ phát biểu cảm tưởng và hứa quyết tâm

Đ/c Nguyễn Thị Minh Tâm - Chỉ huy trưởng đại diện BCH Quân sự trường THPT Phong Phú giao nhiệm vụ cho đơn vị tự vệ

Đ/c Lê Viết Cang - Chính trị viên đại diện BCH Quân sự tự vệ tiếp thu ý kiến chỉ đạo

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88