Trường Trung Học Phổ Thông Phong Phú
Thứ sáu, 26/11/2021, 10:55
Lượt đọc: 90

Hội nghị Cán bộ - Công chức - Viên chức năm học 2021 - 2022

Căn cứ Công văn số 2608/GDĐT-CĐGD ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn ngành giáo dục TPHCM và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Về hướng dẫn tổ chức và nội dung Hội nghị người lao động năm học 2021-2022.
Căn cứ Công văn số 2609/GDĐT-CĐGD ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn ngành giáo dục TPHCM và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Về hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ sở hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2021-2022.
Căn cứ Công văn 2729/GDĐT-CĐGD ngày 12 tháng 10 nam 2021 của Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn ngành giáo dục TPHCM và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Về hướng dẫn bổ sung hình thức tổ chức Hội nghị người lao động năm học 2021-2022.

Căn cứ Công văn số 2730/GDĐT-CĐGD ngày 12 tháng 10 nam 2021 của Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn ngành giáo dục TPHCM và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM về hướng dẫn bổ sung hình thức tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2021-2022.

  Căn cứ Kế hoạch Số: 42/KH-PP ngày 15 tháng 10 năm 2021 về Tổ chức Hội nghị Viên chức – Người lao động năm học 2021 – 2022.

Vào ngày 26/11/2021, Trường THPT Phong Phú tổ chức Hội nghị Cán bộ - Công chức - Viên chức với sự tham gia:

Về phía Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh:

  Bà Nguyễn Thị Gái Chủ tịch CĐGD Thành phố Hồ Chí Minh

Về phía nhà trường:

  Cô Nguyễn Thị Minh Tâm Bí thư Chi bộ - Hiêu trưởng

  Thầy Lê Viết Cang Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng

  Thầy Phạm Văn Thiện Phó Hiệu trưởng

  Thầy Lê Xuân Quyến Chủ tịch CĐCS

  Cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường

Hình ảnh của buổi Hội nghị:

Bà Nguyễn Thị Gái - Chủ tịch CĐGD Thành phố Hồ Chí Minh

Đoàn chủ tịch chủ trì hội nghị: Cô Nguyễn Thị Minh Tâm - Bí thư chi bộ Hiệu trưởng nhà trường

Thầy Lê Xuân Quyến - Chủ tịch công đoàn nhà trường

Thư ký hội nghị: Thầy Lê Văn Phương và Cô Ngô Thị Ngọc Sương

Cô Phan Huỳnh Phương Thúy phát biểu ý kiến về hội nghị

Trao quà cho Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2021

Thầy Lê Đức Tiến đại diện tổ kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu

Tiến hành bỏ phiếu bầu cử ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2023

Bài Nguyễn Thị Gái trao tặng bằng khen cho tập thể trường THPT Phong Phú đã đạt:

"Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ" năm học 2020 - 2021

Bà Nguyễn Thị Gái trao giấy khen cho tổ, giáo viên, nhân viên đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2020 - 2021

Thầy Lê Xuân Quyến trao tặng giấy khen "Người cán bộ công đoàn trong trái tim tôi cấp cơ sở năm học 2020 - 2021"

Cô Nguyễn Thị Minh Tâm trao tặng giấy khen "Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trường" năm học 2021

Cô Nguyễn Thị Minh Tâm trao tặng giấy khen cho GV-CNV đã đạt danh hiệu:

"Cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" năm học 2020 - 2021

Cô Nguyễn Thị Minh Tâm trao tặng giấy khen cho GV-CNV đã đạt danh hiệu:

"Cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" năm học 2020 - 2021

Cô Nguyễn Thị Minh Tâm ký kết giao ước thi đua của người đứng đầu đơn vị với tổ chức công đoàn

Thầy Lê Xuân Quyến ký kết giao ước thi đua của người đứng đầu đơn vị với tổ chức công đoàn

Thầy Phạm Văn Thiện trao tặng hoa lưu niệm cho Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kì 2021 - 2023

Bà Nguyễn Thị Gái - Chủ tịch công đoàn giáo dục TPHCM phát biểu chỉ đạo, góp ý

Ban chấp hành nhà trường trao tặng quà chia tay cho thầy Nguyễn Văn Quang

Ban Lãnh đạo nhà trường đại diện nhận quà của thầy Nguyễn Văn Quang gửi tặng cho tập thể trường THPT Phong Phú

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88