Trường Trung Học Phổ Thông Phong Phú
Thứ năm, 28/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 108

Lịch Thi học kỳ I năm học 2019 - 2020

#Lịch thi học kỳ I trường THPT Phong Phú

Bắt đầu từ thứ 4 ngày 11/12/2019 đến thứ 4 ngày 18/12/2019

Lưu ý:

1. Qui định giờ học sinh có mặt tại phòng thi: trước 6g55' 

2. Học sinh kiểm tra học kỳ I theo danh sách mới 

3. Những ngày không kiểm tra, học sinh được nghỉ học để ôn tập.

4. Sau khi kiểm tra học kỳ I xong, học sinh đi học lại vào ngày thứ hai (23/12/2019) theo TKB đang áp dụng .

87