Trường Trung Học Phổ Thông Phong Phú
Thứ hai, 11/1/2021, 9:12
Lượt đọc: 52

Truyền thông phòng chống dịch bệnh: Tác hại của thuốc lại và giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên năm học 2020 - 2021

Căn cứ vào Kế hoạch số 3079/ KH-GDĐT-CTTT ngày 23 tháng 9 năm 2020 về kế hoạch  y tế đầu năm học 2020-2021;

Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-PP của trường THPT Phong Phú ngày 24/9/2020 về hoạt động y tế năm học 2020-2021;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của trường THPT Phong Phú.

Nâng cao nhận thức làm thay đổi thái độ, hành vi của CB-GV-NV và toàn thể học sinh của trường đối với công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường góp phần thực hiện thành công mục tiêu chiến lược Quốc gia phòng chống tác hại của thuốc lá ở Việt Nam.

Một số hình ảnh:

Tin cùng chuyên mục

163