Trường Trung Học Phổ Thông Phong Phú
Thứ sáu, 18/12/2020, 16:9
Lượt đọc: 60

Đổi thoại giữa Lãnh đạo và đại diện học sinh Lần 1 năm học 2020 - 2021

  • Căn cứ Kế hoạch năm học 2020 - 2021 của trường THPT Phong Phú;
  • Nhằm đổi mới công tác quản lý, giáo dục và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của học sinh tại trường, nêu cao tinh thần dân chủ tại đơn vị, trường THPT Phong Phú xây dựng kế hoạch tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và đại diện học sinh năm học 2020 - 2021

- Tạo điều kiện cho học sinh nhà trường được gặp gỡ, trao đổi và nói lên những suy nghĩ, tâm tư tình cảm của mình đến Ban giám hiệu nhà trường;

- Buổi đối thoại diễn ra trong không khí vui tươi, cởi mở, dân chủ giữa Ban giám hiệu và các em học sinh là cán bộ Đoàn, cán sự lớp và học sinh tiêu biểu của các lớp;

- Tổ chức hội nghị đối thoại 3 lần trong năm học 2020-2021;

- Yêu cầu các lớp triển khai thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch, chủ động phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị và thực hiện buổi đối ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả.

Một số hình ảnh buổi đối thoại:


Tin cùng chuyên mục

88