Trường Trung Học Phổ Thông Phong Phú
Thứ năm, 6/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 98

Tuyên truyền An ninh mạng và An toàn giao thông đường bộ năm 2019

Ngày 28/12/2019, Trường THPT Phong Phú phối hợp các trường cụm 4 huyện Bình Chánh thực hiện buổi Tuyên truyền An ninh mạng và An toàn giao thông đường bộ nhằm cải thiện kiến thức, ý thức để hiểu rõ được vấn đề cũng như phòng tránh tai nạn giao thông. Với sự tham gia của học sinh các Đoàn trường cụm 4.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88