Trường Trung Học Phổ Thông Phong Phú
Thứ năm, 6/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 113

Tuyên truyền An ninh mạng và An toàn giao thông đường bộ năm 2019

Ngày 28/12/2019, Trường THPT Phong Phú phối hợp các trường cụm 4 huyện Bình Chánh thực hiện buổi Tuyên truyền An ninh mạng và An toàn giao thông đường bộ nhằm cải thiện kiến thức, ý thức để hiểu rõ được vấn đề cũng như phòng tránh tai nạn giao thông. Với sự tham gia của học sinh các Đoàn trường cụm 4.

87