Trường Trung Học Phổ Thông Phong Phú
Thứ bảy, 19/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 74

Đại hội Công đoàn cơ sở Lần thứ I nhiệm kì 2020 - 2023

  • Căn cứ Điều 9, Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
  • Căn cứ Hướng dẫn số 79 /HD-CĐGD của CĐGD thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 4 năm 2017 về hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp;
  • Căn cứ nội dung phiên họp ngày 31 tháng 8 năm 2020 của BCH CĐCS trường THPT Phong Phú.

Ngày 19/09/2020 Trường THPT Phong Phú Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Trường THPT Phong Phú Lần thứ I nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Đến dự buổi lễ:

Về phía công đoàn ngành:

+ Đ/c Phan Trần Đăng Đại - Uỷ viên Ban thường vụ Công đoàn giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Về phía Trường THPT Phong Phú

  + Cô Nguyễn Thị Minh Tâm - Bí thư chi bộ Hiệu trưởng nhà trường

  + Thầy Lê Viết Cang - Phó hiệu trưởng nhà trường

  + Cùng toàn thể Công đoàn giáo viên Trường THPT Phong Phú

Một số hình ảnh của Hội nghị:

 

87